The Nekk

Streams Streams Streams
Come and go. Come and go.

Come and go.

Fields

EN VÄN MED EN BIL.
Linda heter hon och jag tycker om henne. Hon kan jag prata med. Även fast hon är lite dryg ibland. EN VÄN MED EN BIL.
Linda heter hon och jag tycker om henne. Hon kan jag prata med. Även fast hon är lite dryg ibland.
  • EN VÄN MED EN BIL.

Linda heter hon och jag tycker om henne. Hon kan jag prata med. Även fast hon är lite dryg ibland.